Les membres de la famille
(La família)
gender practice ..
la mare
el pare
la germana
el germà
el fill
la filla
la tia
l'oncle
l'avi
l'àvia
el cosí
la cosina
el besavi
la besàvia
la neboda
el nebot
el nét
la néta
la besnéta
el marit
la madastra
el padastre
el germastre, el mig germà, el germà d'una banda
la germanastra, la mig germana, la germana d'una banda
el gendre
la nora, la jove
el cosí segon
la dona, l'esposa
els nens/nins, els nens/nins
els pares
l'oncle
la tia
cunyat
cunyada
la mère
le père
la sœur
le frère
le fils
la fille
la tante
l'oncle
le grand-père
la grand-mère
le cousin
la cousine
l'arrière grand-père
l'arrière grand-mère
la nièce
le neveu
le petit-fils
la petite-fille
l'arrière petite-fille
l'époux, le mari
la belle-mère
le beau-père
le beau-frère
la belle-sœur
le beau-fils, le gendre
la belle-fille, la bru
le cousin au second degré
l'épouse
les enfants
les parents
l'oncle
la tante
le beau-frère
la belle-sœur