Család
媽媽
爸爸
姊姊/妹妹
哥哥/弟弟
兒子
女兒
阿姨
叔叔
祖父
祖母
表堂兄/表堂弟
表堂姊/表堂妹
曾祖父
曾祖母
姪女
姪子
孫子
孫女
曾孫女
老公
婆婆
公公
姊夫/妹婿
兄嫂/弟媳
女婿
媳婦
第二代表堂兄弟姊妹
老婆
小孩
兄弟姐妹
父母
姨丈
舅媽
妹夫(姐姐的丈夫)
嫂嫂(哥哥的妻子)
anya
apa
testvér
húg (younger)
older: n?vér
testvér
öcs (younger)
older: báty
fiú
lány
nagynéni
nagybácsi
nagyapa, nagypapa
nagymama, nagyanya
unokatestvér
unokatestvér
younger: unokahúg; older: unokan?vér
dédapa
dédmama
unokahúg
unokaöcs
unoka, fiú unoka
unoka, lány unoka
dédunoka
férj
anyós
após
sógor
sógornő
vej, vő
meny
másodunokatestvér
feleség
gyerekek, gyermekek
testvérek
szülők
nagybácsi
nagynéni
sógor
sógornő