The Farm
(Farma)
zemědělec
pole
brázda
skleník
stodola
silo
pastvina
kurník
strašák
pluh
postroj
ovocný sad
stáj
stáj
traktor
kombajn
kosa
košík
sud
vozík
stoh sena
vidle
balík sena
studna
kladka
čerpadlo
větrný mlýn
ohrada
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken coop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral