The Farm
farmer
mező
barázda
üvegház
csűr
siló
legelő
csirkeól
madárijesztő
eke
hám
gyümölcsöskert
istálló
boksz
traktor
kombájn
kasza
kosár
hordó
kerekeskocsi
szénaboglya
vasvilla
szénabála
kút
csiga
szivattyú
szélmalom
karám
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken coop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral