The Farm
de boer
de velden
groef
de kas
de schuur
de silo
het vee
het kippenhok
de vogelverschrikker
de ploeg
paardentuig
de boomgaard
de manege
de stal
de tractor
de landbouwmachine
de zeis
de mand
de ton
de kar
de hooiberg
de hooivork
de hooibaal
de bron
de katrol
de pomp
de windmolen
omheining
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken koop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral