The Farm
(Fermă)
agricultor
câmp
brazdă
seră
hambar
siloz
pășune
coteț
sperietoare
plug
ham
livadă
grajd
staul
tractor
combina
coasă
coș
butoi
căruţă
căpiță
furcă
balot de fân
puţ
scripete
pompă
moară de vânt
ţarc
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken koop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral