Boerderijdieren
กระทิง
หาง
ขา
กีบ
เขาสัตว์
เปล่งเสียงทางจมูก
วัว
เต้านม
ร้องมอ ๆ อย่างวัว
ลูกวัว
มูลสัตว์
ฝูงสัตว์
วัว
ลา
เสียงลาร้อง
แพะ
ลูกแพะ
ไก่
ไก่ตัวผู้
อีกา
ไก่ตัวเมีย
กุ๊กๆ (เสียงร้องของไก่ตัวเมีย)
ลูกไก่
หมู
จมูกหมู
คำราม
หมูตัวเมีย
ลูกหมู
เสียงร้องแหลม
แกะ
ขนแกะ
of sheep  ฝูงแกะ
ลูกแกะ
ไม้ถือ
ม้า
ร้องอย่างม้า
ม้าพ่อพันธุ์
ม้าแม่พันธุ์
ลูกม้า
เกือกม้า
อานม้า
โกลน
de stier
de staart
de poot
het been (of a horse) (neutral)
de hoef
de hoorn
het gesnuif (noun)
snuiven
het neusgat
de koe
de uier
boe (sound)
loeien (verb)
het kalf
de mest
de kudde
de os
de ezel
het gebalk (noun)
balken (verb)
de geit
de bok (m.)
het lam, lammetje (often dimminutive)
de kippen
de haan
het gekraai (noun)
kraaien (verb)
de kip, de hen, de hoen
het gekakel (noun)
kakelen (verb)
het kuiken
het varken
de snuit
het geknor (noun)
knorren (verb)
de zeug
de big
het biggetje (often diminutive) (neutral)
het gekrijs (noun)
krijsen (verb)
het schaap
de wol
de kudde schapen
het lam
de herder
de staf
het paard
het gehinnik (noun)
hinniken (verb)
geknor
de hengst
de merrie
de pony
het hoefijzer
het zadel
de stijgbeugel