Çiftlik Hayvanları
(家畜)
雄牛
しっぽ
(動物の)足
つの
鼻を鳴らす
鼻孔
雌牛
乳房
モー
子牛
群れ
雄牛
ロバ
いななく
ヤギ
子ども
おんどり
コケコッコー
めんどり
コッコッ
ひよこ
ブタ
ぶーぶー/ ブーブー
雌豚
子豚
ロバ
羊毛
羊の群
子羊
羊飼い
ヒヒーン
鼻を鳴らす
雄馬
雌馬
子馬
蹄鉄
鞍, サドル
boğa
kuyruk
bacak
toynak
boynuz
homurdanma
burun deliği
inek
ineğin memesi
mölemek
buzağı
gübre
sürü
öküz
eşek
anırma
keçi
çocuk
tavuk
horoz
ötme
tavuk
gıdaklamak
civciv
domuz
burun
domuz hırlaması
dişi domuz
yavru domuz
domuz ciyaklaması
koyun
yün
koyun sürüsü
kuzu
çoban
sopa
at
kişneme
horultu
aygır
kısrak
midilli
at nalı
eyer
üzengi