Çiftlik Hayvanları
бык
хвост
нога
копыто
рог
фырканье, храпение
ноздря
корова
вымя
мычание
телёнок
навоз, помёт
стадо
буйвол, бизон, вол, бык
осёл
крик осла
козел
козлёнок
курица
петух
кукареканье
курица
кудахтанье
цыплёнок
свинья
рыло
хрюканье, хрюкать
свиноматка
поросёнок
визг, визжать
овца
шерсть
стадо овец
ягненок
пастух
посох, палка
лошадь
ржание
фыркать / фырканье
жеребец
кобыла
пони
подкова
седло
стремя
boğa
kuyruk
bacak
toynak
boynuz
homurdanma
burun deliği
inek
ineğin memesi
mölemek
buzağı
gübre
sürü
öküz
eşek
anırma
keçi
çocuk
tavuk
horoz
ötme
tavuk
gıdaklamak
civciv
domuz
burun
domuz hırlaması
dişi domuz
yavru domuz
domuz ciyaklaması
koyun
yün
koyun sürüsü
kuzu
çoban
sopa
at
kişneme
horultu
aygır
kısrak
midilli
at nalı
eyer
üzengi