Çiftlik Hayvanları
公牛
尾巴
蹄子
鼻息
母牛
乳房
哞哞叫
乳牛, 牛犊, 小牛
牛粪
牛群
公牛 \(阉割过)
驴叫
山羊
小山羊
公鸡
打鸣
母鸡
咯咯*
小鸡, 鸡崽
猪鼻
呼噜*
母猪
小猪, 猪崽
尖叫
绵羊
羊毛
羊群
羊羔
牧羊人
马鬃
种马
母马
小马
马掌
马鞍
马镫
boğa
kuyruk
bacak
toynak
boynuz
homurdanma
burun deliği
inek
ineğin memesi
mölemek
buzağı
gübre
sürü
öküz
eşek
anırma
keçi
çocuk
tavuk
horoz
ötme
tavuk
gıdaklamak
civciv
domuz
burun
domuz hırlaması
dişi domuz
yavru domuz
domuz ciyaklaması
koyun
yün
koyun sürüsü
kuzu
çoban
sopa
at
kişneme
horultu
aygır
kısrak
midilli
at nalı
eyer
üzengi