The Garden/The Yard
(Zahrada )
hrábě
motyka
lopata
nůžky
rýč
zahradník
kropicí konev
hrnec
zahradní hadice
sprinkler
sekačky na trávu
kůlna
osivo
sáček osiva
sazenice
záhon
zeleninové zahradě
západka
oplocení
brána
stěna
rake
hoe
shovel
clippers
spade
gardener
watering can
pot
garden hose
sprinkler
lawn mower
tool shed
seed
seed packet
seedling
flower bed
garden
latch
fence
gate
wall
shrub, bush