The Garden/The Yard
(Gradină / Curte)
greblă
sapă
lopată
cleşte
cazma
grădinar
stropitoare
oală
furtun de gradina
stropitoare
maşină de tăiat iarba
instrument shed
sămânţă
seminţe de pachete
răsad
pat de flori
grădină de legume
zăvor
gard
poartă
perete
rake
hoe
shovel
secateurs
spade
gardener
watering can
pot
garden hose
sprinkler
lawn mower
tool shed
seed
seed packet
seedling
flower bed
vegetable garden
latch
fence
gate
wall
shrub, bush