The Garden/The Yard
tırmık
çapa
kürek
tırnak makası
maça
bahçıvan
sulama
pot
bahçe hortumu
fıskiye
çim biçme makinesi
aracı döken
tohum
tohum paket
fide
çiçeklik
sebze bahçesi
mandal
çit
kapı
duvar
rake
hoe
shovel
secateurs
spade
gardener
watering can
pot
garden hose
sprinkler
lawn mower
tool shed
seed
seed packet
seedling
flower bed
vegetable garden
latch
fence
gate
wall
shrub, bush