History
(Historie)
king
scepter
crown
throne
queen
prince
princess
noble
peasant
castle
drawbridge
moat
flag
flag pole
knight
visor
hilt
sword
shield
squire, page
armor
lance
halberd
executioner
stockade
gallow
noose
pirate
caveman
club
bow
arrow
quiver
spear
slingshot
král
žezlo
koruna
trůn
královna
princ
princezna
šlechtic
rolník
hrad
padací most
vodní příkop
vlajka
stožár
rytíř
hledí
jílec
meč
štít
panoš
zbroj
kopí
halapartna
kat
vězení
šibenice
oprátka
pirát
pračlověk
kyj
luk
šíp
toulec
oštěp
prak