La historia
(Història)
el rey
el cetro
la corona
el trono
la reina
el príncipe
la princesa
el noble
el campesino
el castillo
el puente levadizo
el foso
la bandera
el asta de la bandera
el caballero
el visor del casco
la empuñadura
la espada
el escudo
el escudero
la armadura
la lanza
la alabarda
el verdugo
la empalizada
la horca
el nudo corredizo
el pirata
el hombre primitivo
la porra
el arco
la flecha
la aljaba
la lanza
la honda
rei
ceptre
corona
tron
reina
príncep
princesa
noble
pagès/pagesa
castell
pont llevadís
fossa
bandera
asta de la bandera
cavaller
visor
empunyadura
espasa
escut
patge
armadura
llança
alabarda
borreu, botxí
estacada
forca
llaç
pirata
home de les cavernes
garrot
arc
sageta, fletxa
buirac
llança
fona, bassetja, mandró