The Kitchen
(Bucătărie)
frigider
tavă pentru gheaţă
congelator
aragaz
arzător
cuptor
cuptor manusa
cuptor cu microunde
bucătărie Timer
toaster
toast
mixer
bătător
blender
procesor de alimente
putea
capac
deschizător de conserve
borcan
ulcior
chiuvetă
bucate
prosoape de hârtie
zdreanţă
burete
detergent de vase
maşină de spălat vase
filtru de cafea
cafea
râşniţă de cafea
fridge
ice tray
freezer
stove
cooker, hob (top cooking surface)
burner
oven
oven glove
microwave oven
microwave
kitchen timer, egg timer (egg shaped)
toaster
toast
mixer
beater
blender
food processor
can
lid
can opener
jar
jug
sink
dishes
paper towels
rag
sponge
dishwashing detergent
dishwashing machine
coffee maker
coffee
coffee grinder