Landscapes
(Peisaje)
pădure
deşert
junglă
peşteră
munte
de vârf, summit-ul
deal
canion
stâncă
vulcan
râu
flux, pârâu
canal
lac
lac
baraj
cascadă
oază
dună
oraş
oraş
forest
desert
jungle
cave
mountain
peak, summit
hill
canyon
cliff
volcano
river
stream, creek
canal
lake
pond
dam
waterfall
oasis
dune
city
town