Medicine
syringe, shot
thermometer
pills
tablet
capsule
poison
plaster
bandage
sling
cast
ambulance
gurney
stretcher
wheelchair
crutches
cane
x-ray
IV
doctor
stethoscope
surgeon
scalpel
nurse
paramedic
first aid kit
dentist
dentures
psychologist
glasses
lens
sunglasses
de injectienaald, de spuit
de thermometer, koortsthermometer
de pillen
de tabletten
de capsule
het gif, het vergif
de pleister
het verband
de mitella, de draagband (m)
het gipsverband, het gips
de ambulance, de ziekenwagen
de brancard
de brancard (f), de draagbaar (f), de (draag)berrie (f)
de rolstoel
de krukken
de wandelstok
de röntgenfoto, het actinogram (n)
het infuus, de baxter (m)
de dokter, de arts
de stethoscoop
de chirurg
het scalpel
de verpleegster
de paramedicus, de ziekenbroeder, de verpleger
de EHBO-kit
de tandarts
het kunstgebit, vals gebit, valse tanden
de psycholoog
de bril
het glas
de zonnebril