Money
(Els diners)
bills
coins
cash
credit card
check
signature
date
gold
gold bar
silver
silver bar
precious metals
cash machine
vault
safe
piggy bank
slot
wallet
bank
treasure chest
till, cash register
cashier
accountant
receipt
billets
peces
diners en efectiu
carta de crèdit
xec
signatura
data
or - llengot d'or
argent - llengot d'argent
metalls preciosos
caixer automàtic
caixa forta
caixa forta
guardiola
ranura
maleta, valisa
banc
cofre del tresor
caixa registradora
caixer
comptable
rebut