los números
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsať jeden
dvadsať dva
dvadsať tri
dvadsať štyri
dvadsať päť
dvadsať šesť
dvadsať sedem
dvadsať osem
dvadsať deväť
tridsať
tridsať jeden
tridsať dva
tridsať tri
tridsať štyri
tridsať päť
tridsať šesť
tridsať sedem
tridsať osem
tridsať deväť
štyridsať
štyridsať jeden
štyridsať dva
štyridsať tri
štyridsať štyri
štyridsať päť
štyridsať šesť
štyridsať sedem
štyridsať osem
štyridsať deväť
päťdesiat
päťdesiat jeden
päťdesiat dva
päťdesiat tri
päťdesiat štyri
päťdesiat päť
päťdesiat šesť
päťdesiat sedem
päťdesiat osem
päťdesiat deväť
šesťdesiat
šesťdesiat jeden
šesťdesiat dva
šesťdesiat tri
šesťdesiat štyri
šesťdesiat päť
šesťdesiat šesť
šesťdesiat sedem
šesťdesiat osem
šesťdesiat deväť
sedemdesiat
sedemdesiat jeden
sedemdesiat dva
sedemdesiat tri
sedemdesiat štyri
sedemdesiat päť
sedemdesiat šesť
sedemdesiat sedem
sedemdesiat osem
sedemdesiat deväť
osemdesiat
osemdesiat jeden
osemdesiat dva
osemdesiat tri
osemdesiat štyri
osemdesiat päť
osemdesiat šesť
osemdesiat sedem
osemdesiat osem
osemdesiat deväť
deväťdesiat
deväťdesiat jeden
deväťdesiat dva
deväťdesiat tri
deväťdesiat štyri
deväťdesiat päť
deväťdesiat šesť
deväťdesiat sedem
deväťdesiat osem
deväťdesiat deväť
jedna sto, jedna hondert
jedna sto jeden, jedna hondert jeden, sto jeden, hondert jeden
jedna sto dva, jedna hondert dva, sto dva, hondert dva
dvesto, dvehonderter
jedna tišíc
desať tišíc
sto tišíc, hondert tišíctisíc
milión
miliarda
bilión
cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarenta
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cuarenta y cuatro
cuarenta y cinco
cuarenta y seis
cuarenta y siete
cuarenta y ocho
cuarenta y nueve
cincuenta
cincuenta y uno
cincuenta y dos
cincuenta y tres
cincuenta y cuatro
cincuenta y cinco
cincuenta y seis
cincuenta y siete
cincuenta y ocho
cincuenta y nueve
sesenta
sesenta y uno
sesenta y dos
sesenta y tres
sesenta y cuatro
sesenta y cinco
sesenta y seis
sesenta y siete
sesenta y ocho
sesenta y nueve
setenta
setenta y uno
setenta y dos
setenta y tres
setenta y cuatro
setenta y cinco
setenta y seis
setenta y siete
setenta y ocho
setenta y nueve
ochenta
ochenta y uno
ochenta y dos
ochenta y tres
ochenta y cuatro
ochenta y cinco
ochenta y seis
ochenta y siete
ochenta y ocho
ochenta y nueve
noventa
noventa y uno
noventa y dos
noventa y tres
noventa y cuatro
noventa y cinco
noventa y seis
noventa y siete
noventa y ocho
noventa y nueve
cien
ciento uno
ciento dos
doscientos
mil
diez mil
cien mil
un millón
mil millones
un billón