Getallen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
صفر
واحد
اتنين
تلاتة
اربعة
خمسة
ستة
سبعة
تمنية
تسعة
عشرة
حداشر
اتناشر
تلاتاشر
اربعتاشر
خمستاشر
ستاشر
سبعتاشر
تمنتاشر
تسعتاشر
عشرين
واحد و عشرين
اتنين و عشرين
تلاتة و عشرين
اربعة و عشرين
خمسة و عشرين
ستة و عشرين
سبعة و عشرين
تمنية و عشرين
تسعة و عشرين
تلاتين
واحد و تلاتين
اتنين و تلاتين
تلاتة و تلاتين
اربعة و تلاتين
خمسة و تلاتين
ستة و تلاتين
سبعة و تلاتين
تمنية و تلاتين
تسعة و تلاتين
اربعين
واحد و الربعين
اتين و اربعين
تلاتة و اربعين
اربعة و اربعين
خمسة و اربعين
ستة و اربعين
سبعة و اربعين
تمنية و اربعين
تسعة و اربعين
خمسين
واحد و خمسين
اتنين و خمسين
تلاتة و خمسين
اربعة و خمسين
خمسة و خمسين
ستة و خمسين
سبعة و خمسين
تمنية و خمسين
تسعة و خمسين
ستين
واحد و ستين
اتنين و ستين
تلاتة و ستين
اربعة و ستين
خمسة و ستين
ستة و ستين
سبعة و ستين
تمنية و ستين
تسعة و ستين
سبعين
واحد و سبعين
اتنين و سبعين
تلاتة و سبعين
اربعة و سبعين
خمسة و سبعين
ستة و سبعين
سبعة و سبعين
تمنية و سبعين
تسعة و سبعين
تمنين
واحد و تمنين
اتنين و تمنين
تلاتة و تمنين
اربعة و تمنين
خمسة و تمنين
ستة و تمنين
سبعة و تمنين
تمنية و تمنين
تسة و تمنين
تسعين
واحد و تسعين
اتنين و تسعين
تلاتة و تسعين
اربعة و تسعين
خمسة و تسعين
ستة و تسعين
سبعة و تسعين
تمنية و تسعين
تسعة و تسعين
مية
مية و واحد
مية و اتنين
متين
الف
عشر تلاف
ميت الف
مليون
مليار
تريليون
nul
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertig
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vierenveertig
vijfenveertig
zesenveertig
zevenenveertig
achtenveertig
negenenveertig
vijftig
eenenvijftig
tweeënvijftig
drieënvijftig
vierenvijftig
vijfenvijftig
zesenvijftig
zevenenvijftig
achtenvijftig
negenenvijftig
zestig
eenenzestig
tweeënzestig
drieënzestig
vierenzestig
vijfenzestig
zesenzestig
zevenenzestig
achtenzestig
negenenzestig
zeventig
eenenzeventig
tweeënzeventig
drieënzeventig
vierenzeventig
vijfenzeventig
zesenzeventig
zevenenzeventig
achtenzeventig
negenenzeventig
tachtig
eenentachtig
tweeëntachtig
drieëntachtig
vierentachtig
vijfentachtig
zesentachtig
zevenentachtig
achtentachtig
negenentachtig
negentig
eenennegentig
tweeënnegentig
drieënnegentig
vierennegentig
vijfennegentig
zesennegentig
zevenennegentig
achtennegentig
negenennegentig
honderd
honderdeneen
honderdentwee
tweehonderd
duizend
tienduizend
honderdduizend
een miljoen
een miljard
een triljard