Getallen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
nulla
egy
kettő
három
négy
öt
hat
hét
nyolc
kilenc
tíz
tizenegy
tizenkettő
tizenhárom
tizennégy
tizenöt
tizenhat
tizenhét
tizennyolc
tizenkilenc
húsz
húszonegy
húszonkettő
húszonhárom
húszonnégy
húszonöt
húszonhat
húszonhét
húszonnyolc
húszonkilenc
harminc
harmincegy
harminckettő
harminchárom
harmincnégy
harmincöt
harminchat
harminchét
harmincnyolc
harminckilenc
negyven
negyvenegy
negyvenkettő
negyvenhárom
negyvennégy
negyvenöt
negyvenhat
negyvenhét
negyven
negyvenkilenc
ötven
ötvenegy
ötvenkettő
ötvenhárom
ötvennégy
ötvenöt
ötvenhat
ötvenhét
ötvennyolc
ötvenkilenc
hatvan
hatvanegy
hatvankettő
hatvanhárom
hatvannégy
hatvanöt
hatvanhat
hatvanhét
hatvannyolc
hatvankilenc
hetven
hetvenegy
hetvenkettő
hetvenhárom
hetvennégy
hetvenöt
hetvenhat
hetvenhét
hetvennyolc
hetvenkilenc
nyolcvan
nyolcvanegy
nyolcvankettő
nyolcvanhárom
nyolcvannégy
nyolcvanöt
nyolcvanhat
nyolcvanhét
nyolcvannyolc
nyolcvankilenc
kilencven
kilencvenegy
kilencvenkettő
kilencvenhárom
kilencvennégy
kilencvenöt
kilencvenhat
kilencvenhét
kilencvennyolc
kilencvenkilenc
száz
százegy
százkettő
kétszáz
ezer
tízezer
százezer
egy millió
egy milliárd
egy billiárd
nul
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertig
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vierenveertig
vijfenveertig
zesenveertig
zevenenveertig
achtenveertig
negenenveertig
vijftig
eenenvijftig
tweeënvijftig
drieënvijftig
vierenvijftig
vijfenvijftig
zesenvijftig
zevenenvijftig
achtenvijftig
negenenvijftig
zestig
eenenzestig
tweeënzestig
drieënzestig
vierenzestig
vijfenzestig
zesenzestig
zevenenzestig
achtenzestig
negenenzestig
zeventig
eenenzeventig
tweeënzeventig
drieënzeventig
vierenzeventig
vijfenzeventig
zesenzeventig
zevenenzeventig
achtenzeventig
negenenzeventig
tachtig
eenentachtig
tweeëntachtig
drieëntachtig
vierentachtig
vijfentachtig
zesentachtig
zevenentachtig
achtentachtig
negenentachtig
negentig
eenennegentig
tweeënnegentig
drieënnegentig
vierennegentig
vijfennegentig
zesennegentig
zevenennegentig
achtennegentig
negenennegentig
honderd
honderdeneen
honderdentwee
tweehonderd
duizend
tienduizend
honderdduizend
een miljoen
een miljard
een triljard