Getallen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero
unu
doi
trei
patru
cinci
şase
şapte
opt
nouă
zece
unsprezece
doisprezece
treisprezece
paisprezece
cincisprezece
şaisprezece
şaptesprezece
optsprezece
nouăsprezece
douăzeci
douăzeci şi unu
douăzeci şi doi
douăzeci şi trei
douăzeci şi patru
douăzeci şi cinci
douăzeci şi şase
douăzeci şi şapte
douăzeci şi opt
douăzeci şi nouă
treizeci
treizeci şi unu
treizeci şi doi
treizeci şi trei
treizeci şi patru
treizeci şi cinci
treizeci şi şase
treizeci şi şapte
treizeci şi opt
treizeci şi nouă
patruzeci
patruzeci şi unu
patruzeci şi doi
patruzeci şi trei
patruzeci şi patru
patruzeci şi cinci
patruzeci şi şase
patruzeci şi şapte
patruzeci şi opt
patruzeci şi nouă
cincizeci
cincizeci şi unu
cincizeci şi doi
cincizeci şi trei
cincizeci şi patru
cincizeci şi cinci
cincizeci şi şase
cincizeci şi şapte
cincizeci şi opt
cincizeci şi nouă
şaizeci
şaizeci şi unu
şaizeci şi doi
şaizeci şi trei
şaizeci şi patru
şaizeci şi cinci
şaizeci şi şase
şaizeci şi şapte
şaizeci şi opt
şaizeci şi nouă
şaptezeci
şaptezeci-una
şaptezeci-două
şaptezeci-trei
şaptezeci-patru
şaptezeci-cinci
şaptezeci-şase
şaptezeci-şapte
şaptezeci-opt
şaptezeci-nouă
optzeci
optzeci şi unu
optzeci şi doi
optzeci şi trei
optzeci şi patru
optzeci şi cinci
optzeci şi şase
optzeci şi şapte
optzeci şi opt
optzeci şi nouă
nouăzeci
nouăzeci şi unu
nouăzeci şi doi
nouăzeci şi trei
nouăzeci şi patru
nouăzeci şi cinci
nouăzeci şi şase
nouăzeci şi şapte
nouăzeci şi opt
nouăzeci şi nouă
o sută
101
102
200
o mie
zece mii
sute de mii
un milion
un miliard
o bilioane
nul
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertig
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vierenveertig
vijfenveertig
zesenveertig
zevenenveertig
achtenveertig
negenenveertig
vijftig
eenenvijftig
tweeënvijftig
drieënvijftig
vierenvijftig
vijfenvijftig
zesenvijftig
zevenenvijftig
achtenvijftig
negenenvijftig
zestig
eenenzestig
tweeënzestig
drieënzestig
vierenzestig
vijfenzestig
zesenzestig
zevenenzestig
achtenzestig
negenenzestig
zeventig
eenenzeventig
tweeënzeventig
drieënzeventig
vierenzeventig
vijfenzeventig
zesenzeventig
zevenenzeventig
achtenzeventig
negenenzeventig
tachtig
eenentachtig
tweeëntachtig
drieëntachtig
vierentachtig
vijfentachtig
zesentachtig
zevenentachtig
achtentachtig
negenentachtig
negentig
eenennegentig
tweeënnegentig
drieënnegentig
vierennegentig
vijfennegentig
zesennegentig
zevenennegentig
achtennegentig
negenennegentig
honderd
honderdeneen
honderdentwee
tweehonderd
duizend
tienduizend
honderdduizend
een miljoen
een miljard
een triljard