Getallen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
10,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
ศูนย์
หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด
เก้า
สิบ
สิบเอ็ด
สิบสอง
สิบสาม
สิบสี่
สิบห้า
สิบหก
สิบเจ็ด
สิบแปด
สิบเก้า
ยี่สิบ
ยี่สิบเอ็ด
ยี่สิบสอง
ยี่สิบสาม
ยี่สิบสี่
ยี่สิบห้า
ยี่สิบหก
ยี่สิบเจ็ด
ยี่สิบแปด
ยี่สิบเก้า
สามสิบ
สามสิบเอ็ด
สามสิบสอง
สามสิบสาม
สามสิบสี่
สามสิบห้า
สามสิบหก
สามสิบเจ็ด
สามสิบแปด
สามสิบเก้า
สี่สิบ
สี่สิบเอ็ด
สี่สิบสอง
สี่สิบสาม
สี่สิบสี่
สี่สิบห้า
สี่สิบหก
สี่สิบเจ็ด
สี่สิบแปด
สี่สิบเก้า
ห้าสิบ
ห้าสิบเอ็ด
ห้าสิบสอง
53
ห้าสิบสี่
ห้าสิบห้า
ห้าสิบหก
ห้าสิบเจ็ด
ห้าสิบแปด
ห้าสิบเก้า
หกสิบ
หกสิบเอ็ด
หกสิบสอง
หกสิบสาม
หกสิบสี่
หกสิบห้า
หกสิบหก
หกสิบเจ็ด
หกสิบแปด
หกสิบเก้า
เจ็ดสิบ
เจ็ดสิบเอ็ด
เจ็ดสิบสอง
เจ็ดสิบสาม
เจ็ดสิบสี่
เจ็ดสิบห้า
เจ็ดสิบหก
เจ็ดสิบเจ็ด
เจ็ดสิบแปด
เจ็ดสิบเก้า
แปดสิบ
แปดสิบเอ็ด
82
แปดสิบสาม
แปดสิบสี่
แปดสิบห้า
แปดสิบหก
แปดสิบเจ็ด
แปดสิบแปด
แปดสิบเก้า
เก้าสิบ
เก้าสิบเอ็ด
เก้าสิบสอง
เก้าสิบสาม
เก้าสิบสี่
เก้าสิบห้า
เก้าสิบหก
เก้าสิบเจ็ด
เก้าสิบแปด
เก้าสิบเก้า
หนึ่งร้อย
หนึ่งร้อยหนึ่ง
หนึ่งร้อยสอง
สองร้อย
หนึ่งพัน
หนึ่งหมื่น
หนึ่งแสน
หนึ่งล้าน
หนึ่งพันล้าน
หนึ่งล้านล้าน
nul
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertig
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vierenveertig
vijfenveertig
zesenveertig
zevenenveertig
achtenveertig
negenenveertig
vijftig
eenenvijftig
tweeënvijftig
drieënvijftig
vierenvijftig
vijfenvijftig
zesenvijftig
zevenenvijftig
achtenvijftig
negenenvijftig
zestig
eenenzestig
tweeënzestig
drieënzestig
vierenzestig
vijfenzestig
zesenzestig
zevenenzestig
achtenzestig
negenenzestig
zeventig
eenenzeventig
tweeënzeventig
drieënzeventig
vierenzeventig
vijfenzeventig
zesenzeventig
zevenenzeventig
achtenzeventig
negenenzeventig
tachtig
eenentachtig
tweeëntachtig
drieëntachtig
vierentachtig
vijfentachtig
zesentachtig
zevenentachtig
achtentachtig
negenentachtig
negentig
eenennegentig
tweeënnegentig
drieënnegentig
vierennegentig
vijfennegentig
zesennegentig
zevenennegentig
achtennegentig
negenennegentig
honderd
honderdeneen
honderdentwee
tweehonderd
duizend
tienduizend
honderdduizend
een miljoen
een miljard
een triljard