Liczby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
صفر
واحد
اتنين
تلاتة
اربعة
خمسة
ستة
سبعة
تمنية
تسعة
عشرة
حداشر
اتناشر
تلاتاشر
اربعتاشر
خمستاشر
ستاشر
سبعتاشر
تمنتاشر
تسعتاشر
عشرين
واحد و عشرين
اتنين و عشرين
تلاتة و عشرين
اربعة و عشرين
خمسة و عشرين
ستة و عشرين
سبعة و عشرين
تمنية و عشرين
تسعة و عشرين
تلاتين
واحد و تلاتين
اتنين و تلاتين
تلاتة و تلاتين
اربعة و تلاتين
خمسة و تلاتين
ستة و تلاتين
سبعة و تلاتين
تمنية و تلاتين
تسعة و تلاتين
اربعين
واحد و الربعين
اتين و اربعين
تلاتة و اربعين
اربعة و اربعين
خمسة و اربعين
ستة و اربعين
سبعة و اربعين
تمنية و اربعين
تسعة و اربعين
خمسين
واحد و خمسين
اتنين و خمسين
تلاتة و خمسين
اربعة و خمسين
خمسة و خمسين
ستة و خمسين
سبعة و خمسين
تمنية و خمسين
تسعة و خمسين
ستين
واحد و ستين
اتنين و ستين
تلاتة و ستين
اربعة و ستين
خمسة و ستين
ستة و ستين
سبعة و ستين
تمنية و ستين
تسعة و ستين
سبعين
واحد و سبعين
اتنين و سبعين
تلاتة و سبعين
اربعة و سبعين
خمسة و سبعين
ستة و سبعين
سبعة و سبعين
تمنية و سبعين
تسعة و سبعين
تمنين
واحد و تمنين
اتنين و تمنين
تلاتة و تمنين
اربعة و تمنين
خمسة و تمنين
ستة و تمنين
سبعة و تمنين
تمنية و تمنين
تسة و تمنين
تسعين
واحد و تسعين
اتنين و تسعين
تلاتة و تسعين
اربعة و تسعين
خمسة و تسعين
ستة و تسعين
سبعة و تسعين
تمنية و تسعين
تسعة و تسعين
مية
مية و واحد
مية و اتنين
متين
الف
عشر تلاف
ميت الف
مليون
مليار
تريليون
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion