Liczby
(شماره )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
10,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
صفر
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده
یازده
دوازده
سیزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هجده
نوزده
بیست
بیست و یک
بیست و دو
بیست و سه
بیست و چهار
بیست و پنج
بیست و شش
بیست و هفت
بیست و هشت
بیست و نه
سی
سی و یک
سی و دو
سی و سه
سی و چهار
سی و پنج
سی و شش
سی و هفت
سی و هشت
سی و نه
چهل
چهل و یک
چهل و دو
چهل و سه
چهل و چهار
چهل و پنج
چهل و شش
چهل و هفت
چهل و هشت
چهل و نه
پنجاه
پنجاه و یک
پنجاه و دو
پنجاه و سه
پنجاه و چهار
پنجاه و پنج
پنجاه و ششم
پنجاه و هفت
پنجاه و هشت
پنجاه و نه
شصت
شصت و یک
شصت و دو
شصت و سه
شصت و چهار
شصت و پنج
شصت و شش
شصت و هفت
شصت و هشت
شصت و نه
هفتاد
هفتاد ویک
هفتاد و دو
هفتاد و سه
هفتاد و چهار
هفتاد و پنج
هفتاد و شش
هفتاد و هفت
هفتاد و هشت
هفتاد و نه
هشتاد
هشتاد ویک
هشتاد ودو
هشتاد وسه
هشتاد و چهار
هشتاد و پنج
هشتاد و شش
هشتاد و هفت
هشتاد و هشت
هشتاد و نه
نود
نود ویک
نود و دو
نود و سه
نود و چهار
نود و پنج
نود و شش
نود و هفت
نود و هشت
نود و نه
یک صد
صد و یک
صد و دو
دویست
یک هزار
ده هزار
صد هزار
یک میلیون
یک میلیارد
یک تریلیون
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion