Liczby
(Numere)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
10,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
zero
unu
doi
trei
patru
cinci
şase
şapte
opt
nouă
zece
unsprezece
doisprezece
treisprezece
paisprezece
cincisprezece
şaisprezece
şaptesprezece
optsprezece
nouăsprezece
douăzeci
douăzeci şi unu
douăzeci şi doi
douăzeci şi trei
douăzeci şi patru
douăzeci şi cinci
douăzeci şi şase
douăzeci şi şapte
douăzeci şi opt
douăzeci şi nouă
treizeci
treizeci şi unu
treizeci şi doi
treizeci şi trei
treizeci şi patru
treizeci şi cinci
treizeci şi şase
treizeci şi şapte
treizeci şi opt
treizeci şi nouă
patruzeci
patruzeci şi unu
patruzeci şi doi
patruzeci şi trei
patruzeci şi patru
patruzeci şi cinci
patruzeci şi şase
patruzeci şi şapte
patruzeci şi opt
patruzeci şi nouă
cincizeci
cincizeci şi unu
cincizeci şi doi
cincizeci şi trei
cincizeci şi patru
cincizeci şi cinci
cincizeci şi şase
cincizeci şi şapte
cincizeci şi opt
cincizeci şi nouă
şaizeci
şaizeci şi unu
şaizeci şi doi
şaizeci şi trei
şaizeci şi patru
şaizeci şi cinci
şaizeci şi şase
şaizeci şi şapte
şaizeci şi opt
şaizeci şi nouă
şaptezeci
şaptezeci-una
şaptezeci-două
şaptezeci-trei
şaptezeci-patru
şaptezeci-cinci
şaptezeci-şase
şaptezeci-şapte
şaptezeci-opt
şaptezeci-nouă
optzeci
optzeci şi unu
optzeci şi doi
optzeci şi trei
optzeci şi patru
optzeci şi cinci
optzeci şi şase
optzeci şi şapte
optzeci şi opt
optzeci şi nouă
nouăzeci
nouăzeci şi unu
nouăzeci şi doi
nouăzeci şi trei
nouăzeci şi patru
nouăzeci şi cinci
nouăzeci şi şase
nouăzeci şi şapte
nouăzeci şi opt
nouăzeci şi nouă
o sută
o sută unu
o sută doi
două sute
o mie
zece mii
o sută de mii
un milion
un miliard
un trilion
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion