Liczby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsať jeden
dvadsať dva
dvadsať tri
dvadsať štyri
dvadsať päť
dvadsať šesť
dvadsať sedem
dvadsať osem
dvadsať deväť
tridsať
tridsať jeden
tridsať dva
tridsať tri
tridsať štyri
tridsať päť
tridsať šesť
tridsať sedem
tridsať osem
tridsať deväť
štyridsať
štyridsať jeden
štyridsať dva
štyridsať tri
štyridsať štyri
štyridsať päť
štyridsať šesť
štyridsať sedem
štyridsať osem
štyridsať deväť
päťdesiat
päťdesiat jeden
päťdesiat dva
päťdesiat tri
päťdesiat štyri
päťdesiat päť
päťdesiat šesť
päťdesiat sedem
päťdesiat osem
päťdesiat deväť
šesťdesiat
šesťdesiat jeden
šesťdesiat dva
šesťdesiat tri
šesťdesiat štyri
šesťdesiat päť
šesťdesiat šesť
šesťdesiat sedem
šesťdesiat osem
šesťdesiat deväť
sedemdesiat
sedemdesiat jeden
sedemdesiat dva
sedemdesiat tri
sedemdesiat štyri
sedemdesiat päť
sedemdesiat šesť
sedemdesiat sedem
sedemdesiat osem
sedemdesiat deväť
osemdesiat
osemdesiat jeden
osemdesiat dva
osemdesiat tri
osemdesiat štyri
osemdesiat päť
osemdesiat šesť
osemdesiat sedem
osemdesiat osem
osemdesiat deväť
deväťdesiat
deväťdesiat jeden
deväťdesiat dva
deväťdesiat tri
deväťdesiat štyri
deväťdesiat päť
deväťdesiat šesť
deväťdesiat sedem
deväťdesiat osem
deväťdesiat deväť
jedna sto, jedna hondert
jedna sto jeden, jedna hondert jeden, sto jeden, hondert jeden
jedna sto dva, jedna hondert dva, sto dva, hondert dva
dvesto, dvehonderter
jedna tišíc
desať tišíc
sto tišíc, hondert tišíctisíc
milión
miliarda
bilión
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion