os números
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero, nołła
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia
dwadzieścia jeden
dwadzieścia dwa
dwadzieścia trzy
dwadzieścia cztery
dwadzieścia pięć
dwadzieścia sześć
dwadzieścia siedem
dwadzieścia osiem
dwadzieścia dziewięć
trzydzieści
trzydzieści jeden
trzydzieści dwa
trzydzieści trzy
trzydzieści cztery
trzydzieści pięć
trzydzieści sześć
trzydzieści siedem
trzydzieści osiem
trzydzieści dziewięć
czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć
pięćdziesiąt
pięćdziesiąt jeden
pięćdziesiąt dwa
pięćdziesiąt trzy
pięćdziesiąt cztery
pięćdziesiąt pięć
pięćdziesiąt sześć
pięćdziesiąt siedem
pięćdziesiąt osiem
pięćdziesiąt dziewięć
sześćdziesiąt
sześćdziesiąt jeden
sześćdziesiąt dwa
sześćdziesiąt trzy
sześćdziesiąt cztery
sześćdziesiąt pięć
sześćdziesiąt sześć
sześćdziesiąt siedem
sześćdziesiąt osiem
sześćdziesiąt dziewięć
siedemdziesiąt
siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiąt
osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąt jeden
dziewięćdziesiąt dwa
dziewięćdziesiąt trzy
dziewięćdziesiąt cztery
dziewięćdziesiąt pięć
dziewięćdziesiąt sześć
dziewięćdziesiąt siedem
dziewięćdziesiąt osiem
dziewięćdziesiąt dziewięć
sto
sto jeden
sto dwa
dwieście
tysiąc
dziesięć tysięcy
sto tysięcy
milion
miliard
trylion
zero
um
dois
três
quatro
cinco
seis
sete
oito
nove
dez
onze
doze
treze
quatorze
quinze
dezesseis
dezessete
dezoito
dezenove
vinte
vinte e um
vinte e dois
vinte e três
vinte e quatro
vinte e cinco
vinte e seis
vinte e sete
vinte e oito
vinte e nove
trinta
trinta e um
trinta e dois
trinta e três
trinta e quatro
trinta e cinco
trinta e seis
trinta e sete
trinta e oito
trinta e nove
quarenta
quarenta e um
quarenta e dois
quarenta e três
quarenta e quatro
quarenta e cinco
quarenta e seis
quarenta e sete
quarenta e oito
quarenta e nove
cinquenta
cinquenta e um
cinquenta e dois
cinquenta e três
cinquenta e quatro
cinquenta e cinco
cinquenta e seis
cinquenta e sete
cinquenta e oito
cinquenta e nove
sessenta
sessenta e um
sessenta e dois
sessenta e três
sessenta e quatro
sessenta e cinco
sessenta e seis
sessenta e sete
sessenta e oito
sessenta e nove
setenta
setenta e um
setenta e dois
setenta e três
setenta e quatro
setenta e cinco
setenta e seis
setenta e sete
setenta e oito
setenta e nove
oitenta
oitenta e um
oitenta e dois
oitenta e três
oitenta e quatro
oitenta e cinco
oitenta e seis
oitenta e sete
oitenta e oito
oitenta e nove
noventa
noventa e um
noventa e dois
noventa e três
noventa e quatro
noventa e cinco
noventa e seis
noventa e sete
noventa e oito
noventa e nove
cem
cento e um
cento e dois
duzentos
mil
dez mil
cem mil
um milhão
um bilhão
um trilhão