The Office
(Úřad)
desk
file cabinet
file folder
file
documents
briefcase
stapler
staple
paperclip
clipboard
waste basket
scotch tape
tape
tack
copier
white board
bulletin board
note
meeting
water bottle
water cooler
stůl
kartotéka
složky se soubory
soubor
dokumenty
aktovka
sešívačka
sponka
kancelářské sponky
nástěnka
odpadkový koš
lepicí páska
páska
připínáček
kopírka
bílá tabule
nástěnka
poznámka
schuze
láhev s vodou
vodní chladič