Organs
(Orgány)
circulatory system
heart
vein
artery
blood vessels
capillaries
blood
nervous system
brain
spinal cord
nerve
respiratory system
trachea
lungs
diaphragm
urinary system
urine
bladder
kidney
oběhový systém
srdce
žíla
tepna
cévy
kapiláry
krev
nervový systém
mozek
mícha
nerv
dýchací systém
průdušnice
plíce
bránice
močový systém
moč
měchýř
ledvina