Les organes
(òrgans)
gender practice ..
le système circulatoire
le cœur
la veine
l'artère (f.)
les vaisseaux sanguins (m.)
les capillaires (m.)
le sang
le système nerveux
le cerveau
la moelle épinière
le nerf
le système respiratoire
la trachée
les poumons (m.)
le diaphragme
le système urinaire
l'urine (f.)
la vessie
le rein
el sistema circulatori
el cor
la vena
l'artèria
els vasos sanguinis
els capil·lars
la sang
el sistema nerviós
el cervell
la medul·la espinal
el nervi
el sistema respiratori
la tràquea
els pulmons
el diafragma
el sistema urinari
l'orina
la bufeta, la veixiga
el ronyó, el renyó