Photography
(Fotografování)
kamera
blesk
objektiv
objektiv se zoomem
fotografie, foto
snímek
fotoalbum
fotograf
video kamera
stativ
projektor
film
kotouč
obrazovka
camera
flash
lens
zoom lens
photograph, photo
slide
photo album
photographer
video camera
tripod
projector
film
reel
screen