Photography
(Fotografia)
càmera
flaix
lent
objectiu
fotografia, la foto
diapositiva
àlbum de fotos
fotògraf-a
càmera de vídeo
trípode
projector
film, pel·lícula
rodet
pantalla
camera
flash
lens
zoom lens
photograph, photo
slide
photo album
photographer
video camera
tripod
projector
film
reel
screen