Plants
(Rostliny)
strom
kůra
kmen
kořeny
list
větev
větvička
žalud
květina
réva
kaktus
páteř
kapradina
dlaň
palmový vějířovitý
borovice
jehličí
borová šiška
tráva
stéblo trávy
leknín
rákosí
bambus
růže
okvětní lístek
trn
stonek
houba
tree
bark
trunk
roots
leaf
branch
twig
acorn
flower
vine
cactus
spine
fern
palm
palm frond
pine tree
pine needles
pinecone
grass
blade of grass
water lily
reeds, cattails
bamboo
rose
petal
thorn
stem
mushroom