Punctuation
,
.
;
:
!
?
'
"
(
{
[
\
-
_
#
&
@
*
vessző
pont
pontosvessző
kettőspont
felkiáltójel
kérdőjel
aposztróf
idézőjel
zárójel
fejezet
szögletes zárójelek
'per' jel
gondolatjel
aláhúzás
kettős kereszt
'és' jel
'kukac'
csillag
comma
period
semicolon
colon
exclamation mark, exclamation point
question mark
apostrophe
quotation mark
parenthesis
bracket
square bracket
slash
dash, hyphen
underscore
number sign, pound sign
ampersand
at sign
asterisk