Punctuation
,
.
;
:
!
?
'
"
(
{
[
\
-
_
#
&
@
*
čiarka
bodka
bodkočiarka
dvojbodka
výkričník
otáznik
apostrof
úvodzovky
zátvorka
kapitola
hranatá zátvorka
lomítko
pomlčka
podtržník
znak čísla
ampersand, znak "and"
zavináč
hviezdička
comma
period
semicolon
colon
exclamation mark, exclamation point
question mark
apostrophe
quotation mark
parenthesis
bracket
square bracket
slash
dash, hyphen
underscore
number sign, pound sign
ampersand
at sign
asterisk