School
(L'escola)
professor / professora
pissarra
guix
esborrador
estudiant / estudianta
llibre
motxilla, maleta
cartera
caseller
estris escolars
llapis
llapis mecànic
goma d'esborrar
ploma
tinta
ampolla de tinta
maquineta (de fer punta)
globus terrestre
creu, osca, tatxa
cola
tisores
regle
ressaltador, subratllador
llapis de colors
marcador
tros de paper, full de paper
diploma
quadern espiral
carpeta
cartipàs
notes
escriptori
teacher
chalkboard
chalk
rubber
student
book
rucksack
book bag
lockers
school supplies
pencil
mechanical pencil
rubber
pen
ink
ink bottle
pencil sharpener
globe
checkmark
glue
scissors
ruler
highlighter
crayons
marker
piece of paper, sheet of paper
diploma
spiral notebook
folder
binder
note pad
student's desk