Gli animali marini
(สัตว์น้ำเค็ม)
il pesce
la pinna
il gambero
il granchio
l'aragosta
la chela
l'anguilla
la medusa
il pellicano
il gabbiano
lo squalo
le branchie
il corallo
la foca
il tricheco
la balena
il delfino
il cavalluccio marino
l'ostrica
la perla
le conchiglie (pl.)
il calamaro
il polpo
il tentacolo
l'acquario
le squame
l'anemone
la stella di mare
la vongola
l’orca
la pinna
la pinna di squalo
lo sfiatatoio
ปลา
ครีบปลา
กุ้ง
ปู
กุ้งมังกร
ก้าม (ปู)
ปลาไหล
แมงกระพรุน
นกกระทุง
นกนางนวล
ปลาฉลาม
เหงือกปลา
ประการัง
แมวน้ำ
สิงโตทะเล
ปลาวาฬ
ปลาโลมา
horse  ม้าน้ำ
หอยนางรม
หอยมุก
เปลือกหอย
ปลาหมึก
ปลาหมึกยักษ์
หนวดปลาหมึก
ตู้ปลา, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ตาชั่ง, ขนาด
anemone  ดอกไม้ทะเล
ปลาดาว 
หอย
whale  ปลาวาฬเพชรฆาต
ตีนกบ
หูฉลาม
ช่องน้ำพุ