Sewing
(Šití)
měřicí páska
krejčí
jehla
nit
cívky nití
náprstek
šicí stroj
špendlík
špendlíkovy polštář
příze
measuring tape
tailor
needle
thread
spool of thread
thimble
sewing machine
pin
pin cushion
yarn