<
la costura
cinta mètrica
sastre/sastressa
agulla
fil
rodet de fil
didal
màquina de cosir
imperdible
agullers
cabell de fil
la cinta métrica
el sastre
la aguja
el hilo
el carrete de hilo
el dedal
la máquina de coser
el alfiler
el alfiletero
el estambre