Shapes
(Tvary)
čtverec
obdélník
trojúhelník
polygon
kruh
ovál
koule
spirála
kostka
válec
kužel
square
rectangle
triangle
polygon
circle
oval
sphere
spiral
cube
cylinder
cone
line
curve
angle