Shapes
(Forme)
pătrat
dreptunghi
triunghi
poligon
cerc
oval
sferă
spirală
cub
cilindru
con
linie
curbă
unghi
square
rectangle
triangle
polygon
circle
oval
sphere
spiral
cube
cylinder
cone
line
curve
angle