Space
(Vesmír)
galaxie
slunce
hvězda
planeta
sluneční soustava
oběžná dráha
pás asteroidů
asteroid
kometa
země
Měsíc
kráter
vesmírná stanice
vesmírná loď
raketa
astronaut
cizinec
člověk, pozemšťan
meteor
hvězdárna
dalekohled
satelit
robot
satelitní parabola
galaxy
sun
star
planet
solar system
orbit
asteroid belt
asteroid
comet
earth
the moon
crater
space station
space ship
rocket
astronaut
alien
human, earthling
meteor
observatory
telescope
satellite
robot
satellite dish