El espacio
(L'espai)
galàxia
Sol
estel
planeta
sistema solar
òrbita
cintura d'asteroides
asteroide
estel
Terra
la lluna
cràter
estació espacial
nau espacial
coet
astronauta
extraterrestre
humà, terrícola
meteor
observatori
telescopi
satèl·lit
robot
antena parabòlica
la galaxia
el Sol
la estrella
el planeta
el sistema solar
la órbita
el cinturón de asteroides
el asteroide
el cometa
la Tierra
la luna
el cráter
la estación espacial
la nave espacial
el cohete
el astronauta
el extraterrestre
el ser humano, el terrícola
el meteoro
el meteorito (pequeño)
el observatorio
el telescopio
el satélite
el robot
la antena parabólica