Travel
(Viatge)
luggage, baggage
suitcase
duffel bag
passport
airplane, plane, jet
tail fin
wing flap
jet engine
landing gear
fuselage
cockpit
propeller
captain
stewardess, flight attendant
glider
balloon
gondola
blimp
helicopter
parachute
airport
hangar
control tower
air traffic controller
runway
equipatge, bagatge
maleta
bossa de lona
passaport
avió, aeroplà
aleta de cua
Dispositiu hipersustentador
motor de reacció
tren d'aterratge
buc, fusellatge
cabina del pilot
hèlix
capità, capitana (f)
hostessa, auxiliar de vol
vela
globus
góndola
dirigible
helicòpter
paracaigudes
aeroport
cobert
torre de control
controlador-a de trànsit aeri
pista d'aterratge