The Utility Room
(La recuina)
rentadora, llavadora
blanquejant, blanquejador
detergent
cove/cistell (banasta?) de la roba bruta
roba bruta
eixugador, assecador
agulla de roba
estenedor
ferro
post d'allisar
penja-robes, penjador
aspiradora
escombra, granera
pala
baieta, pal de fregar
raspallet de dents
polvoritzador, vaporitzador
galleda de fregar
escombraries, fems
bossa de les escombraries
cubell de les escombraries
washing machine
bleach
detergent
dirty clothes hamper
dirty clothes
dryer
clothes peg
clothes line
iron
ironing board
hanger
hoover, vacuum cleaner
broom
dustpan
mop
scrub brush
spray bottle
bucket
rubbish
bin bag, bin liner
rubbish-bin, dustbin