Weather
(Počasí)
mrak
déšť
dešťová kapka
blesk
hrom
vítr
duha
teploměr
korouhvička
sníh
sněhová vločka
sněhulák
led
rampouch
pláštěnka
deštník
povoden
tornádo
lavina
cloud
rain
raindrop
lightning
thunder
wind
rainbow
thermometer
weather vane
snow
snowflake
snowman
ice
icicle
raincoat
umbrella
flood
tornado
avalanche