Weather
(Vreme)
nor
ploaie
picătură de ploaie
fulger
tunet
vânt
curcubeu
termometru
vreme cu palete
zăpadă
fulg de nea
om de zăpadă
gheaţă
sloi de gheaţă
haină de ploaie
umbrelă
potop
tornadă
avalanşă
cloud
rain
raindrop
lightning
thunder
wind
rainbow
thermometer
weather vane
snow
snowflake
snowman
ice
icicle
raincoat
umbrella
flood
tornado
avalanche