El tiempo
(El temps atmosfèric)
núvol (m)
pluja (f)
gota (d'aigua) (f)
llamp (m)
tro (m)
vent (m)
arc de Sant Martí (m)
termòmetre (m)
penell (m)
neu (f)
floc de neu (m)
ninot de neu (m)
gel (m)
caramell
impermeable (m)
paraigua (m)
inundació (f)
tornado (m)
allau (f)
la nube
la lluvia
la gota de lluvia
el relámpago
el trueno
el viento
el arcoíris
el termómetro
la veleta
la nieve
el copo de nieve
el muñeco de nieve
el hielo
el carámbano
el chubasquero, el impermeable
el paraguas
la inundación
el tornado
la avalancha